Værnsfælles

Soldater lyver, stjæler, krænker, suger sig ned og pjækker fra tjeneste

Læsetid: 4 minutter

Auditørkorpsets Årsberetning 2018 blev udgivet i sidste uge.

Siden sidst har auditørerne undersøgt 690 straffesager. Det er 20 procent flere i forhold til året før.

Over halvdelen af sagerne udløste fængsel, bøder, advokatlussinger og/eller fyringer.

Det går med med andre ord ned ad bakke for de danske soldater.

Her er ti af de sager, som har fyldt auditørerens hverdag med velvære det seneste år:

1.

En sergent krænkede i august en værnepligtig garder på Rosenborg Slot.

Sergenten udtalte, at han ville gøre alt for at få den pågældende “smidt ud i hoved og røv”, hvis han fortsatte i Livgarden.

Pågældende var “en fucking taber” og mange andre grimme ting.

Sergenten stod til en bøde på 2.000 kroner, men kravet bortfaldt, da Auditørkorpsets efterforskning viste, at den værnepligtige garder havde været irriterende over en længere periode.

2.

En kaptajn fik i juli en bøde på 2.500 kr. efter at have indtaget alkohol i så stort et omfang, at kaptajnen ikke var i stand til at udføre sin tjeneste, der indebar administrativt arbejde.

Han blev ved med at falde ned fra sin kontorstol og påstod, at han kunne mærke den magnetiske nordpol i mellemkødet.

Kaptajnen blev kort efter fritaget for tjeneste.

3.

En 22-årig mand, som tidligere var straffet for fire udeblivelser fra værnepligtstjeneste, gjorde det igen.

Han blev straffet med fængsel i 14 dage for udeblivelse for femte gang.

Han blev ligeledes informeret om Googles eksistens, hvor der nemt kan findes ansøgninger om militærnægtertjeneste.

4.

En kaptajn sparkede i juni en dør op i messen på Hvorup Kaserne og vrissede af en jægersoldat:

“Er det din fucking faldskærm, der stinker?”

Kaptajnen løb derefter igennem en gipsvæg og urinerede i en blomsterkumme.

Han modtog en bøde på 2.500 kr. for militært hærværk.

5.

En overkonstabel blev idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste, fordi han under en julefrokost på Flyvestation Karup havde tildelt en konstabel et knytnæveslag i ansigtet.

Straffen blev gjort betinget med den begrundelse, at volden blev begået til en julefrokost, og at konstablen havde været irriterende over en længere periode.

6.

En overkonstabel opbevarede 31 stk. skarp 5.56 mm på en pudsestue i en bygning på Almegårds Kaserne.

Han modtog en bøde på 3.000 kroner.

Det blev set som en skærpende omstændighed, at der over ammunitionen hang en idolplakat af Mark Wahlberg.

7.

En major modtog en bøde på 4.000 kroner for pligtforsømmelse, da han i forbindelse med en helbredsundersøgelse før en udsendelse havde oplyst, at han havde bestået Forsvarets Træningstilstandsprøve, selvom det ikke var tilfældet.

Han blev herved fejlagtigt erklæret egnet til udsendelse til Afghanistan.

Bøden omfattede endvidere straf for grov pligtforsømmelse, da vedkommende i en telefonsamtale med sin stabschef svarede urigtigt på spørgsmålet om, hvordan han dog kunne bestå løbetesten med så fed en krop.

8.

To konstabler modtog hver en bøde på 2.500 kroner for pligtforsømmelse, fordi de i oktober på et værksted på Vordingborg Kaserne fyldte 33 liter Monster på en militær lastbil, hvilket påførte skader for en samlet værdi af cirka 114.579 kroner.

Omfanget af idiotien blev anset som en skærpende omstændighed.

9.

En værnepligtig modtog en bøde på 1.500 kroner for overtrædelse af beredskabsloven ved en morgen i marts på Livgardens Kaserne ikke at have udvist nødvendig forsigtighed med ild.

Han antændte med en lighter en halv liter rensebenzin på et bord, hvorved to bjørneskindshuer blev beskadiget, og en garder fik afsvedne øjenbryn og måtte som følge heraf lukke sin profil på Instagram i hele to måneder.

10.

En overkonstabel modtog en bøde på 3.500 kroner for grov pligtforsømmelse, da han en aften i januar efterlod sit håndvåben, en pistol M/49, frit tilgængeligt og uden opsyn i et velfærdsområde på KFUM, Camp Havoc, Al Asad Base i Irak.

Det blev anset for en væsentlig skærpende omstændighed, at overkonstablen ikke selv opdagede, at han manglede sin pistol, fordi han sad og sked og hørte Dodo and the Dodos imens.

Om skribenten

Kaptajn Pjevs

Født i 1976 i Jelling. Blev udsendt til Helmandprovinsen i 2012 som delingsfører for 35 afghanske soldater i Camp Shorabak. Det var hans første og eneste udsendelse. Han taler aldrig om det.

Indtil sin opsigelse underviste han på Kampskolen i aftrækkerteknik med middelmådig succes.

Kaptajn Pjevs bor i dag i Køge, hvor han sælger støvler, høreværn og barduner fra en ladcykel bag stationen.

Nyhedsbrev

Om dette websted

Feltspaden leverer skarpe kommentarer og hårdfør journalistik om det danske forsvar.

Feltspadens indsigtsfulde historier er skrevet på ren fantasi. Enhver lighed med virkeligheden er en fejl, som vi ikke har fået rettet endnu.

Feltspaden på Instagram

Om dette websted

Feltspaden leverer skarpe kommentarer og hårdfør journalistik om det danske forsvar.

Feltspadens indsigtsfulde historier er skrevet på ren fantasi.

Enhver lighed med virkeligheden er en fejl, som vi ikke har fået rettet endnu.